ساخت ماسک عروسکی بلویی با کاغد

20 اردیبهشت 1400

' + title + '

  ساخت ماسک عروسکی بلوئی با کاغذ

  این صفحه را پرینت گرفته و با توجه به دستورالعملی که در خود فایل نوشته شده است ماسک عروسکی را می سازید.

  لوازم مورد نیاز برای ساخت این ماسک قیچی، چسب، کش و پرینت فایل بالاست.

   

  0 کامنت

  نظرات شما عزیزان

  Captcha change